@InCollection{Kaluga:2000,
  author  = "S. Kaluga and D. Kużdowicz and P. Orzeszko",
  title     = "Controlling i jego problemy w przedsiębiorstwach małej i średniej wielkości",
  pages     = "466--474",
  year      = "2000",
  booktitle = "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji. T.1, ISBN: 8388719009",
  publisher = "Wydaw. "Elipsa"",
  address   = "Łódź",
}