@InCollection{Kufel:2019,
  author  = "S. Kufel",
  title     = "O przekładzie wierszy Antanasa Strazdasa z roku 1814",
  pages     = "205--212",
  year      = "2019",
  booktitle = "W kręgu bibliologii, literatury, prasy i teatru. : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Pilarczykowi w 80. rocznicę urodzin, ISBN: 9788365466785",
  editor    = "red. nauk. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Andrzej Buck, Przemsław Bartkowiak",
  publisher = "Akademia im. Jakuba z Paradyża, Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze",
  address   = "Gorzów Wielkopolski",
}