@InCollection{Gołębiowska:2019,
  author  = "U. Gołębiowska and M. Kubasiewicz",
  title     = "Memory, Myth, and Modernism in Kazuo Ishiuro's "The Buried Giant"",
  pages     = "153--165",
  year      = "2019",
  booktitle = "Modernism Re-visited, ISBN: 9788378423867",
  publisher = "Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  volume    = "Vol. 14",
}