@InCollection{Kania:2017,
  author  = "A. Kania",
  title     = "Między stabilnością a niezmiennością odpowiedzialności karnej kobiety ciężarnej za niezgodne z prawem przerywanie ciąży",
  pages     = "79--96",
  year      = "2017",
  booktitle = "Przestępczość kobiet. Wybrane aspekty, ISBN: 9788381077835",
  editor    = "red. nauk. J. Brzezińska",
  publisher = "Wolters Kluwer",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Monografie",
}