@InCollection{Zimniak:2019,
  author  = "P. Zimniak",
  title     = "Kraj oddalony. O imaginacyjnej "międzyprzestrzeni" Christiana Saalberga",
  pages     = "245--253",
  year      = "2019",
  booktitle = "Kultura literacka dawnej Jeleniej Góry. Studia i szkice, ISBN: 9788379774623",
  editor    = "red. Edward Białek i Natalia Południak",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe",
  address   = "Wrocław",
}