@InCollection{Husak:2019,
  author  = "B. Husak",
  title     = "Gotthelf [Gotthilf] Samuel Steinbart (1738-1809) - Erneuerer des Schulwesens, Gründer des Königlichen Pädagogiums zu Züllichau, Theologe, Pädagoge und Philosoph mit pietischen Wurzeln",
  pages     = "121--132",
  year      = "2019",
  booktitle = "Sulechów na przestrzeni wieków : 300 lat Fundacji Rodziny Steinbartów. Uczniowie i nauczyciele szkół sulechowskich i ich powiązania europejskie, ISBN: 9788378423973",
  editor    = "red. nauk. Bogumiła Burda, Anna Chodorkowska",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}