@InCollection{Marciniszyn:2019,
  author  = "J. Marciniszyn and J. Klecha-Zygadło",
  title     = "Sulechów jako ośrodek edukacyjny po 1945 roku",
  pages     = "335--344",
  year      = "2019",
  booktitle = "Sulechów na przestrzeni wieków : 300 lat Fundacji Rodziny Steinbartów. Uczniowie i nauczyciele szkół sulechowskich i ich powiązania europejskie, ISBN: 9788378423973",
  editor    = "red. nauk. Bogumiła Burda, Anna Chodorkowska",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}