@InCollection{Kużdowicz:2019,
  author  = "D. Kużdowicz and P. Kużdowicz",
  title     = "Zastosowanie technik informacyjnych w controllingu organizacji",
  pages     = "157--172",
  year      = "2019",
  booktitle = "Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : teoria i praktyka, ISBN: 9788378423850",
  editor    = "red. nauk P. Kużdowicz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}