@InCollection{Kania:2017,
  author  = "A. Kania",
  title     = "Znaczenie poglądów opinii społecznej w świetle badań empirycznych poprzedzających kryminalizację stalkingu (wybrane problemy)",
  pages     = "197--203",
  year      = "2017",
  booktitle = "Zarządzanie społeczno-ekonomiczne wobec wyzwań XXI wieku, ISBN: 9788365929105",
  editor    = "red. nauk. J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła, M. Mastalerz",
  publisher = "Wydaw. Naukowe SOPHIA",
  address   = "Katowice",
}