@InCollection{Kania:2018,
  author  = "A. Kania",
  title     = "Dylematy interpretacyjne wokół ustawowego znamienia "włamanie" - kilka uwag na tle regulacji art. 279 Kodeksu Karnego",
  pages     = "33--44",
  year      = "2018",
  booktitle = "Implikacje ustrojowo-społeczne badań wybranych obszarów prawa, ISBN: 9788365929419",
  editor    = "red. nauk. J. Czaja",
  publisher = "Wydaw. Naukowe SOPHIA",
  address   = "Katowice",
}