@InCollection{Sałamaj:2019,
  author  = "M. Sałamaj and P. Bourguois and T. Cholewiński",
  title     = "Koncepcja usprawnienia współpracy strefy produkcyjno-magazynowej przy wykorzystaniu systemu komunikacyjnego GEDIA-KOM w zakładzie produkcyjnym GEDIA Poland Sp. z o. o.",
  pages     = "17--35",
  year      = "2019",
  booktitle = "Inżynieria produkcji : metody i techniki usprawniania procesów produkcyjnych, ISBN: 9788365200129",
  editor    = "red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski",
  publisher = "Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 16",
}