@InCollection{Kratiuk:2019,
  author  = "N. Kratiuk and M. Śliwa and A. Łukaszewska",
  title     = "Zastosowanie metody 5s w przedsiębiorstwie produkcyjnym - Studium przypadku",
  pages     = "47--57",
  year      = "2019",
  booktitle = "Inżynieria produkcji : metody i techniki usprawniania procesów produkcyjnych, ISBN: 9788365200129",
  editor    = "red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski",
  publisher = "Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 16",
}