@InCollection{Ginda:2019,
  author  = "J. Ginda",
  title     = "Teatr w dialogu z popkulturą. Analiza spektaklu "Dr@cula. Vagina Dentata" w kontekście wpływu kultury popularnej na sztukę",
  pages     = "159--170",
  year      = "2019",
  booktitle = "Słowiańska literatura i kultura popularna. Figury swojskości i obcości współczesnego świata w literaturze i kulturze popularnej krajów słowiańskich, ISBN: 9788394050696",
  editor    = "red. nauk. Tatiana Hajder, Roman Sapeńko, Katarzyna Grabias-Banaszewska",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski Instytut Filologii Polskiej Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Najnowsza słowiańska literatura i kultura popularna",
}