@InCollection{Maciejewska:2018,
  author  = "R. Maciejewska",
  title     = "Rola komunikacji wspomagającej i alternatywnej w procesie inkluzji społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną",
  pages     = "307--326",
  year      = "2018",
  booktitle = "Niepełnosprawność w socjologii : stan obecny i perspektywy rozwoju, ISBN: 9788364902666",
  editor    = "red. nauk. Ł. Koperski",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza",
  address   = "Poznań",
}