@InCollection{Bartkowiak:2017,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "Ochronki zakonne w tradycji polskiej. Zarys problematyki",
  pages     = "7--14",
  year      = "2017",
  booktitle = "Współczesne dyskursy edukacyjne, ISBN: 9788395061394",
  editor    = "red. Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski Polskie Towarzystwo Profesjologiczne",
  address   = "Zielona Góra",
}