@InCollection{Kowalska:2020,
  author  = "E. Kowalska",
  title     = "Studium przypadku (case study) w badaniach z(nad) dzieæmi",
  pages     = "253--266",
  year      = "2020",
  booktitle = "Dziecko i dzieciństwo w badaniach pedagogicznych, ISBN: 9788381802000",
  editor    = "red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Ewa Kowalska",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}