@InCollection{Górny:2020,
  author  = "K. Górny",
  title     = "Prawo do udziału w postępowaniu karnym jako dobro osobiste?",
  pages     = "385--396",
  year      = "2020",
  booktitle = "Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin profesora Jerzego Jaskierni, ISBN: 9788381801942",
  editor    = "red. nauk. R. M. Czarny, Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}