@InCollection{Pietrań:2019,
  author  = "K. Pietrań and M. Błaszczyk",
  title     = "Klasa szkolna jako przestrzeń komunikacyjna. Przykład norweski",
  pages     = "152--169",
  year      = "2019",
  booktitle = "Dimensions of Institutional Communicative Space : Wymiary instytucjonalnej przestrzeni komunikacyjnej, ISBN: 9788381802406",
  editor    = "ed. by Marlena Iwona Bielak, Marcin Krawczak, Wojciech Maliszewsk",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}