@InCollection{Banaszewski:2019,
  author  = "K. Banaszewski",
  title     = "Biblioteka w internetowych memach",
  pages     = "95--116",
  year      = "2019",
  booktitle = "Ekologia informacji wobec zagrożeń współczesnego świata, ISBN: 9788395660207",
  editor    = "pod red. Beata Taraszkiewicz",
  publisher = "Akademia Pomorska w Słupsku",
  address   = "Słupsk",
}