@InCollection{Bartosiak:2019,
  author  = "K. Bartosiak",
  title     = "Przeciwko entropii: Floridiego podstawy eko--etyki informacyjnej",
  pages     = "150--170",
  year      = "2019",
  booktitle = "Ekologia informacji wobec zagrożeń współczesnego świata, ISBN: 9788395660207",
  editor    = "pod red. Beata Taraszkiewicz",
  publisher = "Akademia Pomorska w Słupsku",
  address   = "Słupsk",
}