@InCollection{Klecha-Zygadło:2017,
  author  = "J. Klecha-Zygadło and J. Marciniszyn",
  title     = "Dobra i zła kobieta w republikańskim Rzymie (na przykładzie Kornelii Afrykańskiej Młodszej i Klodii Metelli)",
  pages     = "93--108",
  year      = "2017",
  booktitle = "Dobro i zło w świecie starożytnym, ISBN: 978-83-65287-43-4",
  editor    = "red. nauk Stanisław Chmielowski, Krzysztof Kałek, Maria Kloska, Izabela Nowak",
  publisher = "Wydawnictwo Contact/ ABC Władysław Kondej",
  address   = "Poznań",
}