@InCollection{Dudek:2019,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Idea humanitaryzmu oświeceniowego w Polsce XVIII wieku. Związki prawa z etyką",
  pages     = "207--219",
  year      = "2019",
  booktitle = "Etické Myslenie minulosti a sučasnosti. Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : Ethical Thinking on Past and Present. Ethics in Slovakia and Europe (1751-1850), ISBN: 9788055522845",
  editor    = "ed. Vasil Gluchman",
  publisher = "Filozofická fakulta PU v Prešove",
  address   = "Prešov",
}