@InCollection{Dudek:2020,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Bizancjum i Słowianie. Między Wschodem a Zachodem",
  pages     = "47--70",
  year      = "2020",
  booktitle = "Władza i państwo w średniowieczu : Zbiór wykładów popularnonaukowych wygłoszonych podczas XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w dniach 1-2 czerwca 2019 roku, ISBN: 9788360109717",
  editor    = "red. nauk. Michał Brzostowicz, Maciej Przybył, Jacek Wrzesiński",
  publisher = "Muzeum Archeologiczne w Poznaniu",
  address   = "Poznań-Ląd",
}