@InCollection{Dudek:2019,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Kekaumenos as medieval "homo romaeus"",
  pages     = "93--102",
  year      = "2019",
  booktitle = "Byzantina et Slavica : Studies in Honour of Pofessor Maciej Salamon, ISBN: 9788366304147",
  editor    = "red. nauk. Stanisław Turlej, Michał Stachura, Bartosz Jan Kołoczek, Adam Izdebski",
  publisher = "Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica",
  address   = "Kraków",
}