@InCollection{Kubiak:2019,
  author  = "M. Kubiak",
  title     = "Reminiscencje dzieł romantycznych w polskiej muzyce rozrywkowej po 1989 roku",
  pages     = "131--154",
  year      = "2019",
  booktitle = "Romantyzm w literaturze i kulturze po 1989 roku. Mapowanie recepcji, ISBN: 9788366143104",
  editor    = "pod red. Danuty Zawadzkiej, Krzysztofa Andruczyka, Magdaleny Dudzińskiej, Moniki Justyny Roman",
  publisher = "Fundacja Pogranicze",
  address   = "Sejny",
}