@InCollection{Kaczor:2020,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = ""Zgniła manna pełna robactwa". Medialny obraz nieumiarkowania (na przykładzie współczesnych dyskusji publicznych)",
  pages     = "161--176",
  year      = "2020",
  booktitle = "Język a media. Perspektywy i zagrożenia języka we współczesnych mediach, ISBN: 978-8376241159",
  editor    = "pod red. Ewy Horyń, Bogusława Skowronka, Agnieszki Waleckiej-Rynduch",
  publisher = "Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
  address   = "Kraków",
}