@InCollection{Godzisz:2020,
  author  = "K. Godzisz and M. Dzikuć",
  title     = "The development of the sharing economy in urban transport in Poland",
  pages     = "30--42",
  year      = "2020",
  booktitle = "Społeczne problemy ekologii pogranicza : monografia, ISBN: 9788366249188",
  editor    = "red. T. Zaborowski",
  publisher = "PAN, IBEN, Politechnika Poznańska",
  address   = "Gorzów Wlkp., Poznań",
}