@InCollection{Jakubowska:2019,
  author  = "I. Jakubowska",
  title     = "Zajęcia logopedyczne - jako jedna z form zajęć organizowanych przez szkołę dla dzieci i młodzieży",
  pages     = "25--25",
  year      = "2019",
  booktitle = "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2019. Materiały konferencyjne-jesień. Cz.I, ISBN: 9788366392526",
  editor    = "red.nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny",
  publisher = "Wydawnictwo Młodzi Naukowcy",
  address   = "Poznań",
}