@InCollection{Jakubowska:2020,
  author  = "I. Jakubowska",
  title     = "Zajęcia logopedyczne - jako jedna z form zajęć organizowanych przez szkołę dla dzieci i młodzież",
  pages     = "40--45",
  year      = "2020",
  booktitle = "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Cz.I, ISBN: 9788366392519",
  editor    = "red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny",
  publisher = "Wydawnictwo Młodzi Naukowcy",
  address   = "Poznań",
}