@InCollection{Cichocki:2020,
  author  = "J. Cichocki and A. Bator-Kocoł and M. Warchałowski and L. Jerzak",
  title     = "Problemy ochrony zimujących nietoperzy w rezerwcie Nietoperek",
  pages     = "85--92",
  year      = "2020",
  booktitle = "Nietoperze rezerwatu Nietoperek : badania, zagrożenia, ochrona, ISBN: 9788395770500",
  editor    = "red. J. Cichocki, A. Bator-Kocoł, R. M. Jurga, M. Warchałowski, O. Ciebiera, M. Bocheński, L. Jerzak",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk Biologicznych",
  address   = "Zielona Góra",
}