@InCollection{Kowalski:2020,
  author  = "S. Kowalski",
  title     = "Wykroczenia a wykroczenia skarbowe - stan obecny i perspektywa zmian",
  pages     = "409--430",
  year      = "2020",
  booktitle = "Reforma prawa wykroczeń. Tom II, ISBN: 9788381984188",
  editor    = "red. P. Daniluk",
  publisher = "Wydaw. C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN",
  address   = "Warszawa",
}