@InCollection{Kania:2019,
  author  = "A. Kania",
  title     = "Negatywne przejawy zachowań nieletniego w świetle postanowień ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (wybrane zagadnienia)",
  pages     = "50--60",
  year      = "2019",
  booktitle = "Nowe perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, ISBN: 9788381801713",
  editor    = "red. nauk. A. Kotlenga, M. H. Kowalczyk, D. Mackojć",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
  series    = "Za Kurtyną Resocjalizacji",
}