@InCollection{Kania:2020,
  author  = "A. Kania",
  title     = "Differentia specifica odpowiedzialności dyscyplinarnej - wybrane zagadnienia",
  pages     = "709--721",
  year      = "2020",
  booktitle = "Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, ISBN: 9788381801928",
  editor    = "red. nauk. J. Jaskiernia, K. Spryszak",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
  volume    = "T. 3",
}