@InCollection{Kużdowicz:2001,
  author  = "D. Kużdowicz and P. Kużdowicz and P. Orzeszko",
  title     = "Zastosowanie rachunku kosztów działań w ocenie rentowności systemu zarządzania przez jakość",
  pages     = "49--62",
  year      = "2001",
  booktitle = "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. T. 1",
  publisher = "Wydaw. Nauk Ścisłych i Ekonomicznych",
  address   = "Zielona Góra",
}