@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:2000,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Potrzeby kulturalne nastolatków małej społeczności lokalnej",
  pages     = "166-178",
  year      = "2000",
  booktitle = "Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : Kongres Kultury Polskiej 2000, ISBN: 838805970X",
  publisher = "Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze",
  address   = "Zielona Góra",
}