@InCollection{Nijaki:2000,
  author  = "I. Nijaki",
  title     = "Edukacja ekologiczna w kształceniu technicznym klas początkowych",
  pages     = "443--445",
  year      = "2000",
  booktitle = "Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych, ISBN: 8372680094",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
}