@InCollection{Bartkowiak:2001,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "Współdziałanie domu rodzinnego dziecka ze szkołą - u źródeł problematyki",
  pages     = "77--89",
  year      = "2001",
  booktitle = "Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu, ISBN: 8372680582",
  publisher = "Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}