@InCollection{Gorzelana:2001,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Elementy potoczności w "Psałterzu Dawida" Franciszka Karpińskiego",
  pages     = "45--55",
  year      = "2001",
  booktitle = "Przejawy potoczności w tekstach artystycznych, ISBN: 8372680590",
  publisher = "Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Studia o Języku i Stylu Artystycznym : 3",
}