@InCollection{Ługowska:2000,
  author  = "D. Ługowska",
  title     = "Kształtowanie umiejętności czytania nut w pracy ze studentami wychowania muzycznego",
  pages     = "193--197",
  year      = "2000",
  booktitle = "Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, ISBN: 8372680256",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
}