@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:1999,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Aksjologiczne orientacje młodzieży polskiej i niemieckiej",
  pages     = "193--205",
  year      = "1999",
  booktitle = "Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, ISBN: 8390399075",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  edition   = "Wyd. 2 popr.",
}