@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:1999,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Aspiracje edukacyjne młodzieży miast przygranicznych : (porównania polsko-niemieckie)",
  pages     = "331--343",
  year      = "1999",
  booktitle = "Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje, ISBN: 839100937",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
}