@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:2000,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec and B. Banaszak",
  title     = "Lokalne zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze dzieci i młodzieży: (na przykładzie dwóch gmin województwa legnickiego)",
  pages     = "143--150",
  year      = "2000",
  booktitle = "Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej, ISBN: 8372680086",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
}