@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:2001,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Aspiracje zawodowe młodzieży terenów pogranicza zachodniego a prognoza rynku pracy w Polsce do roku 2010",
  pages     = "247--266",
  year      = "2001",
  booktitle = "Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje i wyzwania. T. 2, ISBN: 8388317458",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
}