@InCollection{Borawski:1997,
  author  = "S. Borawski",
  title     = "Glosa do transkrypcji "Bogurodzicy"",
  pages     = "203--213",
  year      = "1997",
  booktitle = "Z polszczyzny historycznej i wspˇ│czesnej, ISBN: 8387288705",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Rzeszˇw",
}