@InCollection{Rybakowski:2001,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Cele, treści i niektóre problemy edukacji komunikacyjno-drogowej dzieci i młodzieży szkolnej",
  pages     = "145--148",
  year      = "2001",
  booktitle = "Pracownik, edukacja, gospodarka : wybrane zagadnienia, ISBN: 8391199843",
  publisher = "Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji",
  address   = "Zielona Góra",
}