@InCollection{Borawski:2000,
  author  = "S. Borawski",
  title     = "Listy T. T. Jeża do dr. J. Łukaszewskiego. Między poetyką normatywną listu a nieregularną komunikacją w rozproszonej wspólnocie",
  pages     = "291--301",
  year      = "2000",
  booktitle = "Mowy piękno wielorakie, ISBN: 8322610335",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego",
  address   = "Katowice",
  series    = "Gatunki Mowy i Ich Ewolucja : 1",
}