@InCollection{Borawski:2001,
  author  = "S. Borawski",
  title     = "O niektórych polskich przekładach "Psalmu" 51. [Vlg. 50.] w związku z pojęciem wzorca przekładu tekstu kanonicznego",
  pages     = "197--216",
  year      = "2001",
  booktitle = "Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy : 450 rocznica przekładu Nowego Testamentu przez Mikołaja Jakubicę na język dolnołużycki, ISBN: 8372680574",
  publisher = "Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zielonogórskie Studia Łużyckie : nr 3",
}