@InCollection{Dudek:2001,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Miejsce i rola Biblii w kreowaniu świata wartości bizantyńskich prowincjonalnych arystokratów (na przykładzie wybranych sylwetek)",
  pages     = "229-242",
  year      = "2001",
  booktitle = "Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy : 450 rocznica przekładu Nowego Testamentu przez Mikołaja Jakubicę na język dolnołużycki, ISBN: 8372680574",
  publisher = "Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zielonogórskie Studia Łużyckie : nr 3",
}