@InCollection{Borawski:1997,
  author  = "S. Borawski",
  title     = ""Imparat şi proletar" Mihaile Eminescu w przekładzie Emila Zegadłowicza. O motywacji tłumaczenia",
  pages     = "19--28",
  year      = "1997",
  booktitle = "Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, ISBN: 8386832371",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
}