@InCollection{Kwiatkowski:2000,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Od wiary do kultury. Pytania o kulturotwórczą funkcję "nowej ewangelizacji" w Polsce",
  pages     = "105--113",
  year      = "2000",
  booktitle = "Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : Kongres Kultury Polskiej 2000, ISBN: 838805970X",
  publisher = "Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze",
  address   = "Zielona Góra",
}